Bygganalys är Sveriges ledande konsultföretag inom projektstyrning och bygg- & fastighetsekonomi.

Kundtidning
BYGGANALYSen
Målgrupp: Byggherrar och entreprenörer
Utgivning: 2-4 ggr/år
Svensk och engelsk edition