Byggplast & Båtprylar är en av de största leverantörerna av båttillbehör till den marina fackhandeln.

Kundtidning
Rorsman
Målgrupp: Återförsäljare
Utgivning: 2 ggr/år