Dematek är störst i Sverige på lyftutrustning. Produktprogrammet består av kranar, telfrar och lättlastsystem. Dessutom har företaget, via Dematek Utbildning AB, ett omfattande utbildningsprogram för industrisektorn.

Kundtidning
Dematek OutLook
Målgrupp: Beslutsfattare inom industrin
Utgivning: 4 ggr/år