Ehn & Land är en av Nordens ledande leverantörer av verktyg och maskiner till verkstadsindustrin. 

Kundtidning
Ehn & Land Magazine
Målgrupp: Beslutsfattare inom industrin
Utgivning: 2 ggr/år