Fibox är ledande på den svenska marknaden inom plast- och aluminiumkapslingar.

Kundtidning
Fibox News
Målgrupp: Elbranschen
Utgivning: 2 ggr/år