Xylem är ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser.

Kundtidning
Innerst Inne
Målgrupp: Pumpansvariga på kommuner och företag
Utgivning: 4 ggr/år