KGK är generalagent för världsledande tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter med välkända varumärken, för fordons- och marinbranschen.

Kundtidning
KGK Sälj
Målgrupp: Återförsäljare
Utgivning: 2 ggr/år