Produal Sverige säljer produkter för fastighetsautomation till VVS-, el- och fastighetsautomations-branschen.

Kundtidning
Produal News
Målgrupp: Beslutsfattare inom VVS-, el- och fastighetsautomation
Utgivning: 2 ggr/år