RCO är marknadsledande när det gäller produkter och system för elektronisk, nyckelfri låsning. Produktprogrammet består bland annat av passagesystem, integrerat larmsystem, porttelefoner och tvättbokning.

Kundtidning
Access
Målgrupp: Återförsäljare, konsulter och säkerhetschefer
Utgivning: 2 ggr/år, ges ut i svensk och norsk version