Zehnder Group är marknadsledande i Europa inom ventilation och luftrening.

Kundtidning
Clean Air Magazine
Målgrupp: Beslutsfattare inom handel och industri
Utgivning: 2 ggr/år, tidningen görs i ett antal landsversioner